Tee Nhựa Dẻo Các Cỡ Nhiều Màu - PGM QT001

Mã sản phẩm:  QT001

Nhà sản xuất:  PGM

25.000₫

Tên sản phẩm: Tee nhựa dẻo các cỡ nhiều màu - PGM QT001;
Mã sản phẩm: QT001;
Kích cỡ (nặng): 43 mm (16.1g),  54mm (18.2g), 70mm (18.8g), 83mm (19.4g);
Mô tả: Tee cao cấp bằng nhựa dẻo các cỡ nhiều màu.