A-WEDGE hay ATTACK WEDGE
A-WEDGE hay ATTACK WEDGE 

A-WEDGE hay ATTACK WEDGE 

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

 ATTACK WEDGE viết ngắn lại thành A-WEDGE

ATTACK WEDGE viết ngắn lại thành A-WEDGE để chỉ gậy wedge có độ loft cao dùng để đánh chính xác lên green. Trong các gậy irons của 1 bộ gậy golf, gậy attack wedge ngắn hơn gậy pitching wedge và dài hơn gậy sand wedge. 

Một số nhà sản xuất nói về gậy này như gậy wedge tiếp cận hay bộ đôi wedge hay wedge cách quãng.

Xem lịch sử 40 năm phát triển gậy wedge.

Viết bình luận

0906 020 783