ACCURATE DRIVE hay MOST ACCURATE DRIVE
ACCURATE DRIVE hay MOST ACCURATE DRIVE

ACCURATE DRIVE hay MOST ACCURATE DRIVE

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Trong các hoạt động dã ngoại của công ty hoặc của một nhóm người mà bạn thấy chơi giải scramble hoặc các định dạng theo nhóm khác, thường có các cuộc thi "bonus" - "thưởng thêm" cho các thành tích cá nhân cụ thể. https://teeoffshop.com/ambrose-hay-scramble
Có ba dạng dành "bonus" phổ biến là Longest Drive, Closest to the Pin and Most Accurate Drive
Thông thường, hai hố trên sân golf được chỉ định cho giải Most Accurate Drive: một hố par-4 hoặc par-5 trên 9 hố đi. Và một hố par-4 hoặc par-5 trên 9 hố về.
Trước khi bất cứ golfer nào được lên sân golf, một vạch phấn trắng được kẻ tại trung tâm fairway của hai hố được đã chỉ định này. Đường kẻ bắt đầu khoảng 120 đến 150 yard từ tee và kéo dài khoảng 300 yard từ tees.
Ý tưởng là để drive bóng sao cho nó đến nằm càng gần với đường kẻ phấn càng tốt. Khoảng cách của cú drive không quan trọng.
Khi nhóm foursome đầu tiên trong ngày tiến tới những quả bóng tương ứng của họ để chuẩn bị cho cú đánh thứ hai, họ dành một chút thời gian để quyết định quả bóng nào nằm gần nhất với đường kẻ phấn nhất - bất kể độ dài của của cú drive. Một cái cọc đặc biệt (AKA "đánh dấu độ gần") được đặt lên mặt đất tại vị trí của quả bóng gần nhất với đường phấn kẻ và tên của golfer đó được viết lên cọc.
Các nhóm foursome tiếp theo sẽ chỉ di chuyển cái cọc nếu một trong các quả bóng của họ gần với vạch phấn hơn là cái cọc với vạch phấn. Nếu cọc được di chuyển, tên trước đó bị xóa và tên của golfer hiện tại đánh gần hơn được ghi lên.
Bốn người cuối cùng chơi hố này lấy mang cọc về nhà sảnh câu lạc bộ để tên của người drive chính xác nhất trong ngày được biết đến với các nhà tổ chức cuộc thi.

Viết bình luận

0906 020 783