ACE hay Hole-in-One
ACE hay Hole-in-One

ACE hay Hole-in-One

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

ACE trong golf cũng có nghĩa như Hole-in-one. Vui lòng click link để xem giải thích.

Viết bình luận

0906 020 783