ACROSS THE LINE
ACROSS THE LINE

ACROSS THE LINE

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Thuật ngữ này được dùng để mô tả tư thế của một golfer có tay ở trạng thái cao nhất trong cú backswing.
Lý tưởng nhất, ở vị trí này, cây gậy golf nên song song với mặt đất và nó cũng nên trỏ vào mục tiêu, như một khẩu súng trường.
Nếu nó chỉ theo đường chéo sang bên trái của mục tiêu (đối với một golfer thuận tay phải), cây gậy golf được gọi là "laid off" hoặc "flat".
Nếu nó chỉ theo đường chéo sang bên phải của mục tiêu (đối với một golfer thuận tay phải), cây gậy golf được cho là "across the line" hoặc "steep".

Viết bình luận

0906 020 783