ADDRESS
ADDRESS

ADDRESS

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi một golfer chuẩn bị đánh bóng, họ sẽ đặt chân ở một vị trí cố định nào đó tương đối với quả bóng. Đây là vị trí nhắm bóng và đôi khi được gọi là "addressing the ball" - "tư thế vào bóng" hay "tư thế nhắm bóng".
Tất nhiên, có những khía cạnh khác đối với tư thế của một golfer tại thời điểm này, chẳng hạn như hơi cong đầu gối (hoặc trong trường hợp của tôi, hơi run một chút). Nhưng nhắm bóng thực sự đề cập đến vị trí cuối cùng được thực hiện bởi một golfer ngay trước khi swing.

Viết bình luận

0906 020 783