ADVICE
ADVICE

ADVICE

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Thông tin được truyền từ một người chơi tới hoặc từ một đối thủ trong một vòng đấu. Nó có thể là thông tin từ một đối thủ cạnh tranh tới một đối thủ cạnh tranh khác. Nó có thể là từ đội trưởng của một đội chơi Ryder Cup tới những thành viên trong nhóm.
Trái ngược với niềm tin phổ biến, việc trao đổi lời khuyên 100% không bị cấm bởi Luật chơi golf, chỉ hầu hết các lời khuyên không bị cấm thôi.
Ví dụ, bạn được phép hỏi đối thủ hoặc đối tác chơi của bạn xem điểm đánh dấu 100 yard có chính xác không. Nhưng bạn không được phép hỏi đối thủ cạnh tranh của bạn là bạn cách green bao xa nữa.
Nói chung, các gợi ý về cách thực hiện một cú đánh trong cuộc thi không nên hỏi bất cứ ai ngoài caddy của bạn.

Viết bình luận

0906 020 783