AFRAID OF THE DARK - Sợ tối
AFRAID OF THE DARK - Sợ tối

AFRAID OF THE DARK - Sợ tối

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là câu chữa cháy khi người chơi putt hỏng, bóng không xuống hố: "bóng sợ tối ý mà!"

Viết bình luận

0906 020 783