AGU hay AUSTRALIAN GOLF UNION
AGU hay AUSTRALIAN GOLF UNION

AGU hay AUSTRALIAN GOLF UNION

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

AGU hay AUSTRALIAN GOLF UNION là đơn vị chịu trách nhiệm chính về golf ở Úc như duy trì hệ thống handicap của họ (ít nhất là đối với các tay golf nam người Úc). 

AGU đăng ký theo Luật Golf xuất bản bởi USGA và các nhà chức trách thuộc Royal and Ancient.

Viết bình luận

0906 020 783