AIRMAIL
AIRMAIL

AIRMAIL

13/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Tiếng Lóng Golf chỉ việc đánh trượt một cú pitch hoặc cú wedge làm cho quả bóng bị đẩy hoàn toàn qua green.
Điều này thường xảy ra khi leading edge mép trước của đầu gậy wedge không hoàn toàn nằm dưới đường xích đạo của quả bóng khi tác động bóng. Kết quả là một quỹ đạo bóng lượn qua green và khá xa ra rìa .
Bởi vì không có backspin - độ xoáy, quả bóng golf thường sẽ lăn dài tuột ngay cả khi nó bằng cách nào đó chạm vào bề mặt green trước khi vượt ra ngoài.

Viết bình luận

0906 020 783