ALBATROSS
ALBATROSS

ALBATROSS

13/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

ALBATROSS là thành tích đạt được khi người chơi hoàn thành 1 hố golf với số lần đánh ít hơn 3 lần theo chuẩn. Dưới đây là bảng danh hiệu có thể đạt được khi người chơi kết thúc 1 hố golf:

Số gậy đánh Par 3 Par 4 Par 5 Thành tích
4 gậy dưới par     1 triple eagle (condor)
3 gậy dưới par   1 2 double eagle (albatross)
2 gậy dưới par 1 2 3 eagle
1 gậy dưới par 2 3 4 birdie
đạt chuẩn 3 4 5 par
1 gậy vượt chuẩn 4 5 6 bogey
2 gậy vượt chuẩn 5 6 7 double bogey (buzzard) 
3 gậy vượt chuẩn 6 7 8 triple bogey (grouse) 
4 gậy vượt chuẩn 7 8 9 quadruple bogey (turkey)
5 gậy vượt chuẩn 8 9 10 quintuple bogey

 

Viết bình luận

0906 020 783