ALIEN WEDGE - Loại gậy sand wedge đặc biệt
ALIEN WEDGE - Loại gậy sand wedge đặc biệt

ALIEN WEDGE - Loại gậy sand wedge đặc biệt

14/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đây là một kiểu gậy sand wedge được tuyên bố có tính năng đặc biệt ở mặt gậy giúp người trình độ chưa cao vẫn có thể cứu bóng khỏi bẫy cát dễ dàng.

"Alien" thực ra là tên của công ty đã sáng chế ra loại gậy này. Đó là thương hiệu. Thế nhưng gần đây có rất nhiều hãng sản xuất gậy tương tự và hiệu quả hơn nên các golfer vẫn gọi những cây gậy wedge có chức năng cứu bẫy cát hiệu quả là gậy alien.

Viết bình luận

0906 020 783