ALL SQUARE
ALL SQUARE

ALL SQUARE

14/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Trong diễn biến một trận golf, thuật ngữ này nói rằng có 2 người đang thi đấu đều thắng số hố golf như nhau, như thế chưa có ai dẫn.

Viết bình luận

0906 020 783