AMATEUR
AMATEUR

AMATEUR

14/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Chỉ khi một golfer tranh giải kiếm tiền thưởng hoặc để được ghi nhận thì golfer đó mới được công nhận là "Professional" có thể thuộc hoặc không một trong các giải golf chính thống.
Tất cả các golfer thi đấu vì danh dự đều gọi là "Amateur".
Tại sao phải phân biệt?
Bởi vì có rất nhiều giải đấu mà tình trạng nghiệp dư là một yêu cầu.

Viết bình luận

0906 020 783