AMBROSE hay SCRAMBLE

AMBROSE hay SCRAMBLE

15/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

AMBROSE hay SCRAMBLE là một dạng thi đấu phổ thông giữa các nhóm với thành viên có trình độ không đồng đều và mỗi thành viên của một đội đều phải tee off. Sau đó đội trưởng chọn cú tee off tốt nhất. Các thành viên khác nhạt bóng của mình rồi mang tới chỗ được chọn và thả xuống đó. Rồi lại tiếp tục lần lượt đánh bóng của mình và đội trưởng sẽ chọn cú đánh tiếp theo tốt nhất. Tiến trình cứ tiếp diễn đến khi bất cứ thành viên nào đánh xuống hố và nhóm được ghi điểm cho từng hố chứ không phải thành viên nào.