AMCR hay ACR (AUSTRALIAN COURSE RATING)
AMCR hay ACR (AUSTRALIAN COURSE RATING)

AMCR hay ACR (AUSTRALIAN COURSE RATING)

15/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

AMCR hay ACR là viết tắt của AUSTRALIAN COURSE RATING.

Tương tự và không có gì riêng biệt so với một đánh giá sân golf của USGA, RCGA hay R&A. Chỉ được dùng ở Úc. Đó là một định hình gần giống như par của sân dùng trong tính toán handicap. Nó được gán bởi người giám sát sân golf địa phương.

Cách đánh giá sân golf của Úc không bao giờ thay đổi. Nhưng handicaps của AGU - Hiệp hội golf Úc được căn cứ trên CCR (Calculated Course Rating - Xếp hạng sân golf được tính). CCR là ACR được điều chỉnh 1 hoặc 2 lần mỗi ngày căn cứ vào điểm số ghi được trong ngày. CCR cho mỗi sân golf và tee có thể xê dịch 1 gậy hoặc 2 so với ACR tùy vào thời tiết điều kiện mặt cỏ trên sân được phải ánh bởi chất lượng chơi của golfer mà đã có đủ dữ liệu về kinh nghiệm thi đấu của họ.

Nếu sân đang chơi dễ hơn thường một chút so với 1 ngày nhất định, CCR sẽ kém đi và ngược lại.

AMCR là ACR được sử dụng bởi golfer nam.

Viết bình luận

0906 020 783