AMMO

AMMO

20/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Từ này nghĩa đen là đạn nên trên sân golf ám chỉ bóng golf là cái chắc rồi. Nói chung là bạn mua đạn cả tá.

Viết bình luận

090 602 0783