AMMO
AMMO

AMMO

20/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Từ này nghĩa đen tiếng Anh là đạn dược nên trên sân golf ám chỉ bóng golf là cái chắc rồi. Nói chung là bạn mua đạn cả tá.

Viết bình luận

0906 020 783