AMORPHOUS ALLOY
AMORPHOUS ALLOY

AMORPHOUS ALLOY

17/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

AMORPHOUS ALLOY có nghĩa là "hợp kim không định hình", một loại hợp kim khi lạnh không bị kết tinh như hợp kim thông thường (ví dụ như thép) Hợp kim không định hình có thể làm cứng đáng kể, hơn nữa lại còn không bị giòn bởi vì thế không có hợp kim nào cứng hơn nó.

Viết bình luận

0906 020 783