ANNEAL
ANNEAL

ANNEAL

20/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là tiến trình dùng nhiệt để tẩy vết rạn cực nhỏ gọi là "xáo trộn". Những vết rạn này do quai búa hoặc do uốn khi xử lý thép hoặc hợp kim. Trong ngành golf, những cây gậy giả thường được tẩy rạn mấy lần trong quá trình sản xuất do làm thủ công.

Viết bình luận

0906 020 783