ANTI-SHANK

ANTI-SHANK

21/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Một số gậy iron sản xuất đầu những năm 1900 được quảng cáo là "anti-shank" bởi vì đầu gậy có hình chữ v uốn, làm tăng tiếp xúc giữa mặt gậy với bóng.
Cấu hình này chấm dứt hiện tượng gậy quật vào bóng quá gần với điểm nối thân với đầu gậy.