ANTI-SLICE TEE
ANTI-SLICE TEE

ANTI-SLICE TEE

21/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là một chiếc tee nhựa cải tiến với phần thân thông thường nhưng lại có một phần ôm lấy bóng từ bên dưới quanh chỗ bóng tiếp xúc với mặt gậy nhằm làm giảm độ xoáy của bóng khi nhận lực từ cú đánh, như thế bóng đỡ bị slice.
Slide là kết quả không mong muốn khi bóng bị xoáy tròn khi nhận lực tác dụng. Phần ôm bóng "bảo vệ" bóng khỏi lực tiếp tuyến của mặt gậy với bóng.
Anti-slice tees không được dùng trong tournament. Người chơi cùng bạn cũng có thể không cho bạn chơi loại tee này nhưng nếu người ta mệt vì đợi bạn tìm bóng trên cây có khi họ lại mua cho bạn loại tee này đấy.

Viết bình luận

0906 020 783