APPROACH SHOT
APPROACH SHOT

APPROACH SHOT

21/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Nói chung bất cứ cú đánh nào nhằm đưa bóng lên green đều gọi là approach shot. Với những người chơi có trình độ trung bình đây là cú đánh trong khoảng cách 175 yards tới green.
Tuy nhiên vẫn có những cú đánh approach shot được mô tả cụ thể gồm: pitch, lob, bump and run.

Viết bình luận

0906 020 783