APPROACH WEDGE
APPROACH WEDGE

APPROACH WEDGE

22/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đây là cây gậy có độ loft cao để đánh chính xác lên green. Trong bộ gậy irons có độ loft chuẩn, gậy approach wedge ngắn hơn gậy pitching wedge và dài hơn gậy sand wedge. Một số nhà sản xuất gọi gậy này là attack wedge.

Viết bình luận

0906 020 783