APRON hay FRINGE
APRON hay FRINGE

APRON hay FRINGE

22/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là mảng cỏ bao quanh putting green. Mảng cỏ này được cắt ngắn hơn cỏ ở khu vực rough nhưng không ngắn bằng khu green liền kề.
Vì khu apron không phải là một phần của green nên bạn có quyền để cờ cắm nguyên ở hố khi chip bóng hoặc putt từ khu apron. Bạn sẽ không bị phạt nếu bóng chạm cờ mà rơi xuống hố.

Viết bình luận

0906 020 783