ARCHERY GOLF
ARCHERY GOLF

ARCHERY GOLF

22/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bình luận viên TV Johnny Miller được biết đến với thuật ngữ này. Archery golf mô tả một cú đánh mà bóng tiếp đất đứng luôn tại chỗ như là mũi tên cắm vào mục tiêu.

Viết bình luận

0906 020 783