ARCHITECT, ARCHITECTURE
ARCHITECT, ARCHITECTURE

ARCHITECT, ARCHITECTURE

22/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Kiến trúc sân golf là hình dạng của vùng đất được lựa chọn có chủ ý để làm sân golf. Nó không chỉ đơn giản là chỉ ra chỗ đặt hố với green và dải fairways rồi đặt các bẫy thách thức golfers. Nó bao gồm những dự tính về thoát nước, kiểm soát xói mòn, cây cỏ xung quanh và duy trì sinh thái.
Liên quan đến kiến trúc sân golf bao gồm ao, rặng cây, bụi cỏ, ụ đất, bãi cát, hốc, dải đất cao và cả thường xuyên gió thổi theo mùa, loại cỏ trồng, đất bề mặt thích hợp với môi trường.

Viết bình luận

0906 020 783