ARMY GOLF
ARMY GOLF

ARMY GOLF

22/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi hành quân, binh lính nhịp bước "trái, phải, trái,..."
Army golf để mô tả người chơi đánh bóng lúc sang trái, lúc sang phải toàn rơi vào chỗ khó. Nói cách khác là người chơi này toàn đánh quá tay ra khỏi fairway.

Viết bình luận

0906 020 783