AUSTRALIAN SPOONS hay Silver Spoons
AUSTRALIAN SPOONS hay Silver Spoons

AUSTRALIAN SPOONS hay Silver Spoons

23/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Năm 1966, Liên hiệp Golf Phụ nữ Úc giới thiệu một cặp Silver Spoons (Muỗng bạc) với mỗi một trong 4 hiệp hội golf ở Anh, Ireland, Wales và Scotland. Chúng được dùng như chiến lợi phẩm trong việc gây quỹ hàng năm.
Bây giờ Silver Spoons được dùng như chiến lợi phẩm cho nhiều hạng mục đạt được bởi Hiệp hội Golf nữ của Anh.
Vì dụ, "Rose Spoon" là phần thưởng hàng tháng cho từng cá nhân.
Tuy nhiên, "Silver Spoons" đã trở thành từ đồng nghĩa cho một tournament cụ thể trên toàn quốc. 

Viết bình luận

0906 020 783