AWCR (AUSTRALIAN WOMEN'S COURSE RATING
AWCR (AUSTRALIAN WOMEN'S COURSE RATING

AWCR (AUSTRALIAN WOMEN'S COURSE RATING

26/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Australian Women's Course Rating là con số trước đây mô tả độ khó của một bộ tee nhất định trên một sân golf cho trước. Hệ thống đánh giá của cả nam lẫn nữ đã được thay thế bởi hệ thống tương tự được sử dụng bởi Hiệp hội Golf Hoa Kỳ từ năm 1988.

Viết bình luận

0906 020 783