BACK DOOR
BACK DOOR

BACK DOOR

28/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi bóng đi vòng tới hố và rơi xuống ở phía xa hơn là trực tiếp từ golfer tới hố thì người ta gọi đó là đi cửa sau "back door".

Viết bình luận

0906 020 783