BACK FOOT
BACK FOOT

BACK FOOT

28/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khái niệm này nói đến cái chân golfer ở xa điểm nhắm tới hơn khi quất bóng. Trong hình vẽ "back foot" là cái chân phía bên phải vì hố ở gần chân bên trái hơn. Tương tự như thế ta có khái niệm "front foot" là chân ở gần điểm nhắm tới hơn.

Viết bình luận

0906 020 783