BACK IN THE STANCE
BACK IN THE STANCE

BACK IN THE STANCE

28/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi golfer ở tư thế sẵn sàng quất bóng (address) là khi quả bóng nằm gần chân phải hơn là chân trái (người chơi thuận tay phải). Nếu không phải như vậy, khi người chơi đánh bằng gậy wedge chẳng hạn, người ta thường nói bạn nên đứng vào đúng thế của bạn đi - "back in stance".

Viết bình luận

0906 020 783