BACK SCREW
BACK SCREW

BACK SCREW

28/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Cái này lỗi thời như cái hồi gậy wood còn làm bằng gỗ. "Back screw" là một phần của hệ thống nhằm làm chặt kết nối thân gậy với đầu gậy.

Viết bình luận

0906 020 783