BACK TEES
BACK TEES

BACK TEES

28/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Back tees để chỉ những chiếc tees có khoảng cách lớn nhất tới hố golf. Chúng còn được gọi là Championship Tees -  những chiếc tees vô địch

Viết bình luận

0906 020 783