BACKSWING
BACKSWING

BACKSWING

28/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là hành động xảy ra ngay sau hành động take-away. Trong một cú swing hoàn chỉnh, back-swing là cách golfer tích trữ năng lượng nhằm đẩy bóng về phía trước. Cơ thể thì quay mà gậy thì xoay quanh điểm xoắn của cơ thể cho đến khi nó đạt được diểm cao nhất của cú swing.
Tại sao lại phải loằng ngoằng về backswing vậy?
Bởi vì một động tác backswing kém có thể là nguyên nhân gây lỗi outside-in (ngoài vào trong) hoặc inside-out (trong ra ngoài). Cả hai lỗi này sinh ra những cú swing có hướng bóng không mong muốn.

Viết bình luận

0906 020 783