BAD FORM

BAD FORM

29/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Một hành động biểu lộ quá đáng ví dụ như chơi gian hoặc nổi nổi cáu hoặc ăn mừng quá mức ví dụ như một cú putt thành công và một cú nhảy lên cỏ cũng nhảy theo.
Lời nhận lỗi cho hành động này thường là "Tôi đã làm điều chả đáng làm." - "What I did was in bad form."

Viết bình luận