BAHIA GRASS
BAHIA GRASS

BAHIA GRASS

29/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Cỏ Bahia cần ít nước, lớn nhanh và nhân giống cũng nhanh. Tuy nhiên nó không sống tốt trên địa hình cát, điều này không tốt với golf. Thế nhưng nó vẫn được dùng ở những nơi ít nước nơi những loại cỏ khác không sống được.

Viết bình luận

0906 020 783