BALK
BALK

BALK

03/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Sau khi cân chỉnh vị trí, sửa soạn tư thế để quất bóng (addressing the ball), golfer có thể bước ra chỗ khác và cân nhắc về cú đánh. Hành động ra khỏi vị trí đó có thể nhằm làm phân tâm đối thủ nhưng dù là để làm gì thì hành động đó cũng được gọi là balk. Ít nhất bình luận viên trên TV cũng diễn giải  cho chúng ta hiểu như vậy.
Không giống như chơi bóng chày (balk là bị phạt) chơi golf mà balk thì chả sao cả.

Viết bình luận

0906 020 783