BALL MARKER
BALL MARKER

BALL MARKER

03/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là một vật nhỏ hình xu hoặc cùng cỡ dùng để đánh dấu vị trí bóng khi người chơi muốn nhấc bóng lên ví dụ như để làm sạch đỡ ảnh hưởng đến đường đi của bóng.

Viết bình luận

0906 020 783