BANANA
BANANA

BANANA

04/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Một cú đánh off tee quyết đoán lướt hoặc ngoắc làm đường bóng đi dài và cong như quả chuối.

Viết bình luận

0906 020 783