BAP, BAPPED
BAP, BAPPED

BAP, BAPPED

04/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Để hiểu về BAP cần biết bulger là gì. Chính xác ra thì "bulger" là cái tên cho gậy gỗ thời kỳ đầu, có mặt gậy hơi lồi chứ không phẳng hoặc hơi lõm như cái muống ý.
Nói một cách thông tục, "bulger" là cái tên thường dùng (và dùng sai) để mô tả hình dạng của đầu gậy driver và gậy gỗ dùng trên fairway khi bóng vỏ mềm được thay bằng bóng ngoài lớp cứng. Gậy bulger cao từ mặt gậy đến đầu gậy, xổm từ gót đến ngón. Gậy gỗ dùng với bóng mềm dài và thuôn.
Từ chính xác dùng cho dáng cao, dáng xổm của drivers và woods là "bapped" hơn là "bulger".

Viết bình luận

0906 020 783