BARKIE
BARKIE

BARKIE

04/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Nếu người chơi đánh bóng đập thân cây hay rơi vào tán lá rậm rạp mà vẫn cứ đạt chuẩn par ở hố đó thì người chơi được gọi là "made a barkie".

Viết bình luận

0906 020 783