BARRANCA
BARRANCA

BARRANCA

04/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khái niệm này dùng trên sân golf gần núi. Một cái barranca là một khe suối khô nước, dốc đứng giữa các quả đồi. Điển hình là có rải rác những cây dâu xa mạc và là nói để nhặt sỏi. Phổ biến ở phía tây khô cằn. Ít hơn ở phía đông, nơi những khe suối thường được che phủ bằng cỏ hoặc dốc thoải nhẹ nhành hơn.

Viết bình luận

0906 020 783