BE THE CLUB
BE THE CLUB

BE THE CLUB

05/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là điều một golfer đôi khi thốt ra trong khi quả bóng đang bay trên không. Điều đó có nghĩa là quả bóng đang lao đi đúng hướng nhưng golfer vẫn đang cầu mong rằng khoảng cách sẽ đúng cho trường hợp này. Đặc biệt là golfer đã chọn chính xác số gậy iron hoặc wedge nên bóng đến gần hố tính cả điều kiện gió, cản trở địa hình và tốc độ cho phép bóng trên green.

Viết bình luận

0906 020 783