BEING PUSHED
BEING PUSHED

BEING PUSHED

06/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Điều này có nghĩa là nhóm foursome của bạn chơi không nhanh bằng nhóm đằng sau. Nhóm đó có thể thấy đang đứng khoanh tay nhìn bạn hoặc có những động tác thúc nhóm bạn chơi nhanh hơn.

Viết bình luận

0906 020 783