BELL
BELL

BELL

06/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Người chơi thường thấy chiếc chuông kiểu tàu biển trên đường đua chỗ gần green nhưng không nhìn thấy mục tiêu. Chiếc chuông sẽ rung khi nhóm chơi trước rời đi và nghĩa là nhóm chơi sau có thể đánh tiếp cận an toàn.

Viết bình luận

0906 020 783