BENT GRASS
BENT GRASS

BENT GRASS

08/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Từ này nói tới một họ nhà cỏ chứ không phải 1 loại cỏ cụ thể nào. Có hơn 9000 giống cỏ được ghi nhận trên thế giới. Giống cỏ bent bạn có thể thấy trên rất nhiều green đặc biệt là ở vùng miền núi phía bắc. Cỏ mịn, đặc, cứng và có thể cắt cực ngắn tới mức các loại cỏ khác không sống được. Nó cũng sống bên rìa fairway và ở trên fairways.
Green trồng cỏ bent thường cho phép bóng lăn nhanh hơn green trồng cỏ Bermuda. Chính vì cỏ bent trên green được cắt ngắn hơn cỏ Bermuda nên cỏ cũng ít ảnh hưởng đến đường đi của bóng hơn.

Viết bình luận

0906 020 783