BERM
BERM

BERM

10/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Trái nghĩa với swale, các chỗ lõm xuống dọc bẫy cát, berm là triền đất cao. Trên các sân golf links truyền thống, berm và swales luân phiên dọc theo các bẫy cát. Bạn có thể quất bóng xuống fairway hoàn hảo và bóng nằm ngay mé bẫy cát (trên berm) hoặc ngay dưới "chân đồi" tại swale.

Viết bình luận

0906 020 783