BERMUDA GRASS

BERMUDA GRASS

10/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là một loại cỏ chứ không chỉ là một giống cỏ. Cỏ Bermuda hay hơn cỏ Bent khi gặp nhiệt độ cao bởi nó giữ nước rất tốt. Cỏ Bermuda thường thấy ở phía nam, dày hơn và lắm "lông tơ" hơn. Loại có này hợp dùng cho địa hình rough nơi mà cỏ chỉ yêu quấn lấy gậy iron của bạn (gây ra đánh mắc). Tính năng này nó khó cắt hơn cỏ Bent.
Bạn cũng muốn biết nếu green trồng cỏ Bermuda bởi hạt của cỏ này làm chậm bóng lăn hoặc lăn chệch sang bên, thường là về hướng tây.
Nhớ rằng mảng tróc cỏ Bermuda trên fairway sẽ không được thay thế người ra phủ cát lên đó.

Viết bình luận