BEST BALL

BEST BALL

10/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đây là tên gọi của một kiểu thi đấu theo đội, thường là 2 nhóm, mỗi nhóm 2 golfers. Nhưng khi dùng như cơ bản của một giải đấu kết hợp, nó có thể gồm rất nhiều nhóm với mỗi nhóm 4 người.
Tất cả thành viên của nhóm chơi như nhau tại mỗi hố nhưng điểm của ai tốt nhất tại mỗi hố sẽ được tính cho cả đội tại hố đó. Điểm của nhóm tại mỗi hố chơi theo trận hoặc theo cú đánh để xác định nhóm nào thắng.
Giả sử có 2 nhóm sau:
Nhóm xanh cây: Judy & Rick 
Nhóm xanh biển: Bud & Sissy
Ở hố thứ nhất, Judy quất 3 và Rick quất 4 thì điểm của nhóm là 3. Bud và Sissy quất 4 mỗi người và đội xanh biển được 4 như thế nhóm xanh cây thắng hố đầu.
Khi "best ball" dùng chơi kết hợp, mỗi đội phải bao gồm những người có trình độ khác nhau. Mỗi nhóm sẽ có người chơi mở lỗi, có 2 người chơi handicap trung bình và cũng có người chơi không giỏi lắm. Tuy vậy handicap không được tính nên để làm cuộc thi thêm hấp dẫn và chơi đẹp thì phải có luật mỗi người chơi không đươc ghi cho nhóm hơn 5 quất suốt cả trận đấu. Theo cách này, người mở lối không thể mang cả đội và người chơi yếu nhất cũng phải tính điểm trên ít nhất 3 hố.

Viết bình luận