BEST BALL
BEST BALL

BEST BALL

10/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đây là tên gọi của một kiểu thi đấu theo đội, thường là 2 nhóm, mỗi nhóm 2 golfers. Nhưng khi dùng như cơ bản của một giải đấu kết hợp, nó có thể gồm rất nhiều nhóm với mỗi nhóm 4 người.
Tất cả thành viên của nhóm chơi như nhau tại mỗi hố nhưng điểm của ai tốt nhất tại mỗi hố sẽ được tính cho cả đội tại hố đó. Điểm vòng đấu của nhóm có thể áp dụng match play - so hố hoặc stroke - so gậy để xác định nhóm nào thắng cả vòng đấu.
Giả sử có 2 nhóm của một công ty nhỏ như sau:
Nhóm Sale: Trang & Ánh
Nhóm Marketing: Duyên & Lê
Ở hố thứ nhất, Trang quất 3 và Ánh quất 4 thì điểm của nhóm là 3. Duyên và Lê quất 4 mỗi người và đội Marketing được 4 như thế nhóm Sale thắng hố đầu.
Khi "best ball" dùng chơi kết hợp, mỗi đội phải bao gồm những người có trình độ khác nhau. Mỗi nhóm sẽ có người chơi mở đường, có 2 người chơi handicap trung bình và cũng có người chơi không giỏi lắm. Tuy vậy handicap không được tính nên để làm cuộc thi thêm hấp dẫn và chơi đẹp thì phải có luật mỗi người chơi không đươc ghi cho nhóm hơn 5 hố suốt cả trận đấu. Theo cách này, người mở lối không thể mang cả đội và người chơi yếu nhất cũng phải có ảnh hưởng lên ít nhất 3 hố.

Viết bình luận

0906 020 783